Re: Información sobre Trionyx


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ HerpForum - en Español ]

Posted by Quique on July 18, 1999 at 14:24:52:

In Reply to: Información sobre Trionyx posted by Esther Montero on May 13, 1999 at 07:35:55:

hola soc un xic de la provincia de Valéncia que fa un sert temps que poseeix divers tortugues aquatiques com: T.Uraña, T.Aligator, T.Mississipi i Trionyx Spiniferus.
Esther puc dirte que aquesta espesie els agrada tindre una capa de gra menuda per enterrar-se i esperar les preses com moluscos, peixos inclus carronya; a més no solen eixir de l'aigua ( sols per a la posta. Arriben a medir uns 25 cm les femelles i un poc menys els mascles que es diferéncie de les femelles per posseir uns ocelots majors.
Bé espere que açò t'ajude un poc si tens alguna duda més.


Follow Ups:Post a Followup

Nombre:
E-Mail:

Tema:

Comments:

Enlace opcional URL:
Título del enlace:
Imagen opcional URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ HerpForum - en Español ]