Re: "Gallon" i liter


[ Uppföljare: ] [ Anslå en uppföljare ] [ HerpForum - på Svenska. ]

Anslaget av: William R. Dail III on Juni 22, 2000 at 11:11:02:

Svar till: "Gallon" i liter posted by jonas on Februari 27, 2000 at 05:20:09:

3.7854 Liter = 1 US Gallon
4.546 Liter = 1 Imperial Gallon

~,^^,oUppföljare:Anslå en uppföljare:

Namn:
E-post:

Ärende:

Kommentarer:

Eventuell länk URL:
Länktitel:
Eventuell bild URL:


[ Uppföljare: ] [ Anslå en uppföljare: ] [ HerpForum - på Svenska. ]